Lưu trữ

Archive for the ‘Thằng Bờm’ Category

Tuần báo Thằng Bờm

Dưới đây là những trang sách cũ của một tờ tuần báo thiếu nhi – số ra mắt Đầu Xuân Canh Tuất 1970. Cùng đọc và tưởng niệm vị sáng lập, cũng là Chủ nhiệm tiên khởi, đã qua đời đột ngột cách đây 45 năm, ngày 4-2-1971, khi Thằng Bờm vừa tròn 1 tuổi: Nhà thơ Nguyễn Vỹ

Cám ơn anh Đinh Thanh Nguyện đã ưu ái gởi tặng trang PV món quà Xuân quý giá.

.

Xem thêm:

Thằng Bờm số 2

Thằng Bờm số 3

Thằng Bờm số 4

Thằng Bờm số 5

Thằng Bờm số 6

Thằng Bờm số 7

Thằng Bờm số 8

Thằng Bờm số 9

Thằng Bờm số 10

THANG BOM SO 1_1

.

xem tiếp

Chuyên mục:Thằng Bờm Thẻ: