Lưu trữ

Archive for the ‘Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp’ Category

Đã Rực Lên Nguồn Vui Thế Giới

.

Daruclennguonvui_01

.

Daruclennguonvui_02

Từ Cung Trăng Xuống Vỉa Hè

Tưởng niệm linh mục Matthêu Vũ Khởi Phụng CSsR (1940 – 2016)

.

cha VKP

.

Mỗi người một cảnh, trước khi sống được đạo trong nhà thờ, phải có cơ hội nhận ra tiếng gọi của đạo trong cuộc sống. Chúa chờ người ta đàng sau những biến cố, những tâm trạng của thời đại… Trong thời hỗn loạn, nếu ở dưới tất cả những sự áp bức, ở dưới tất cả những cái bẩn thỉu, có những đau khổ nhục nhằn yếu đuối nào, có một ước vọng trong sạch nào, có thứ tình nghĩa chân thật nào thì đó chính là những chiều sâu để Thiên Chúa ẩn mình. Muốn tìm đạo hãy đi vào đó.

.

Tucungtrang_01

.
xem tiếp

Trước và Sau Bức Màn Sắt

Tưởng niệm linh mục Matthêu Vũ Khởi Phụng CSsR (1940 – 2016)

.

cha VKP

.

.

Một điểm chúng ta không nên quên là chế độ Cộng Sản đã nổi lên trước tiên ở những vùng thuộc ảnh hưởng Kitô giáo… Một phần vì Cộng Sản quỷ quyệt, dùng đến cả những thủ đoạn mà lương tâm không cho phép Kitô hữu làm. Nhưng phần khác cũng vì các giáo hội có những thiếu sót.

Ở những nơi nào đã ở dưới chế độ Cộng Sản rồi, sự áp bức đối với tín hữu có giá trị tương đương như những cuộc lưu đày của dân Chúa trong Cựu Ước: đó là một giai đoạn gạn lọc, thanh luyện giữa bao nhiêu gian khổ để cuối cùng còn lại đức tin Thuần Thành. Lịch sử tử đạo, biện chứng tử đạo bắt đầu tác động.

.
Xem chi tiết…

Thử Phân Tách Vài Khó Khăn Của Công Giáo Việt Nam

Tưởng niệm linh mục Matthêu Vũ Khởi Phụng CSsR (1940 – 2016)

.

cha VKP

.

.

Làm thế nào để Giáo Hội vừa thanh thoát vượt lên trên những tranh chấp trần tục vừa là một chất men làm dậy lên trong mọi thành phần tín hữu những nguồn hứng khởi xây dựng đất nước? Làm thế nào để các giáo dân đạt tới một trình độ ý thức cao hơn về đức tin, sống đức tin đủ để có thể thông cảm dễ dàng với giáo huấn và tinh thần của Hội Thánh và phản ứng linh động và bén nhậy trước các hoàn cảnh?

.

xem tiếp

Công Giáo Việt Nam: Thế Mạnh và Thế Yếu

Tưởng niệm linh mục Matthêu Vũ Khởi Phụng CSsR (1940 – 2016)

.

cha VKP

.

.
xem tiếp