Lưu trữ

Archive for the ‘Mỹ Thuật’ Category

Phục Sinh 2022

(Tranh Đinh Trường Giang)

Chuyên mục:Mỹ Thuật Thẻ:

Unfold War, Make PEACE

Tác phẩm origami (2008) của Đinh Trường Giang

Chuyên mục:Mỹ Thuật Thẻ:

Cầu nguyện cho Việt Nam

Tranh: Đinh Trường Giang

Chuyên mục:Mỹ Thuật Thẻ:

Thiệp Tết 2020

Đinh Trường Giang

Người ngồi nhìn mây bay
Sống
trọn vẹn
trong thì hiện tại

…Hợi, rồi Tý…

như mây
như nước

………………

.

.

Chuyên mục:Mỹ Thuật Thẻ:

Thu 2019

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuyên mục:Mỹ Thuật Thẻ: