Lưu trữ

Archive for the ‘Tuổi Ngọc’ Category

Tuần Báo Của Yêu Thương

Chuyên mục:Tuổi Ngọc Thẻ:

Phạm Duy, ai giết nổi anh?

Chuyên mục:Tuổi Ngọc Thẻ:

Quê Nội Bắc Kỳ

Chuyên mục:Tuổi Ngọc Thẻ:

Cũng Gọi Là Một Chuyến Đi

Chuyên mục:Tuổi Ngọc Thẻ:

Tôi đi xem phim Nhà Tôi

Tôi đi xem phim Nhà Tôi là một bài viết của nhà văn Duyên Anh, đăng trong tuần báo Tuổi Ngọc số 74 (tuần lễ từ 26.10.1972 đến ngày 02.11.1972), mục Nhìn xuống cuộc đời. Qua bài này độc giả có một cái nhìn về một giọng văn sắc nét, trái ngược với lối viết nhẹ nhàng, trong sáng, mơ mộng, tình cảm của nhà văn trong Thằng Vũ, Thằng Côn, Hoa Thiên Lý, Mơ Thành Người Quang Trung, Áo Tiểu Thư, …

Xem chi tiết…

Chuyên mục:Tuổi Ngọc Thẻ: